• Trang chủ
  • HƯỚNG DẨN THANH TOÁN

PHƯƠNG THỨC TRẢ TIỀN:

+Trả trực tiếp bằng tiền mặt

     +Trả bằng chuyển khoản :( tại phòng giao dịch, internet Banking,hoặc ATM)

     +1 / Ngân hàng Agribank : TK : 7107205190762 (PHAN THỊ THANH PHƯƠNG

+2  / Ngân hàng Đông Á: TK: 0110990915 (NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG )

0989665598 Chạm Để Gọi

0989665598